Vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine Senegal

Stichting Kafountine


Visie
Gelijke kansen voor vrouwen.

Missie
Stichting Kafountine werkt aan gelijke kansen voor vrouwen door hen in hun kracht te zetten door middel van tweedekans vakonderwijs.

Strategie

Om de visie en missie te verwezenlijken focust Stichting Kafountine zich op:
– Advisering
– Fondsenwerving

Organisatie
Stichting Kafountine is in 1996 opgericht door T. Veldkamp en T. Diabang om de tweede kans vakschool Satang Jabang te kunnen ondersteunen. Het bestuur van Stichting Kafountine werkt op vrijwillige basis zonder beloning. Overige overheadkosten (zoals administratie, drukwerk, hosting website) proberen wij zo laag mogelijk te houden door goede afspraken te maken met leveranciers. Zo komen vrijwel alle gegenereerde inkomsten direct ten goede van de Satang Jabang school.

Project
Satang Jabang: Deze school richt zich op tweedekansonderwijs voor vrouwen in de Casamance regio in Senegal. Het is een geaccrediteerde driejarige beroepsopleiding die twee specialisaties aanbiedt: voedselbereiding en mode. Daarnaast biedt het onder andere algemene vakken aan die betrekking hebben op ondernemerschap, kritisch denken, gezondheid en seksualiteit. Het onderwijs biedt de vrouwen een perspectief op een betere positie op de arbeidsmarkt, een uitweg uit armoede en maakt hen onafhankelijke vrouwen die kansen zelf creëren. Doordat de school niet in aanmerking komt voor subsidie, ondersteunt o.a. Stichting Kafountine de school. Satang Jabang heeft wel de ambitie om in hun eigen kosten te kunnen voorzien.

Dit proberen ze door:
Le Snack: lunchroom die bijna dagelijks open is en studenten mogelijk de theorie in praktijk kunnen brengen.
Internetcafé: informatica lessen worden gratis aan de studenten gegeven en inkomsten worden gegenereerd met het ter beschikking stellen van de computers aan de lokale markt.
Botanische tuin: creëren van een leefomgeving die ecologisch duurzaam is als onderdeel van het curriculum, producten voor kooklessen en voor verkoop op de markt.
Groente/fruit tuin: verbouwen van groente en fruit als onderdeel van het curriculum, ter gebruik voor de kooklessen en voor verkoop op de markt.
Batik winkel: verkoop van de gemaakte batik ontwerpen van leraren en studenten van de school.

Stichting Kafountine steunt het onderwijs van Satang Jabang financieel en adviseert waar gewenst. Daarnaast wordt advies geboden op de inkomsten genererende subprojecten. De samenwerking tussen het Conseil en Stichting Satang Jabang is omschreven in een contract, dat door de betrokkenen is ondertekend. De samenwerking heeft wederzijds vertrouwen, transparantie en gelijkwaardigheid als uitgangspunten. Jaarlijks worden de afspraken tussen Stichting Kafountine en Satang Jabang gezamelijk vastgelegd.

Partner
Kafountines vänner: Deze Zweedse stichting zet zich in voor de Satang Jabang school in samenwerking met Stichting Kafountine.

Stichting Kafountine heeft de ANBI-status.

RSIN: 8077.35.760

KvK: 41159924

Jaarverslag Stichting Kafountine 2023 (PDF)

Jaarverslag Stichting Kafountine 2022 (PDF)

Jaarverslag Stichting Kafountine 2021 (PDF)

Jaarverslag Stichting Kafountine 2020 (PDF)

Jaarverslag Stichting Kafountine 2019 (PDF)

Stichting Kafountine vraagt om uw hulp !