Vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine Senegal

In memoriam - Tine Veldkamp


28 november 2023

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat Tine Veldkamp dinsdagochtend is overleden. Zij was, samen met haar partner Tanjo Diabang, de oprichter van de vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine. Ook al woonde Tine in Nederland, voor haar was Senegal altijd heel dichtbij. Door haar relatie met Tanjo, maar ook vanwege de school. Haar professionele visie op samenwerking en leren zette ze graag en met volle overtuiging in om de school steeds beter te maken. In haar begeleiding van het Conseil (het driehoofdig directieteam van de school) en in diverse trainingen. Zo heeft ze de afgelopen jaren bij veel van de leraren en studenten de ogen geopend voor de eindeloze mogelijkheden van internet voor je professionele groei.

Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Tine’s familie. Zij hebben haar voluit gesteund en liefdevol omringd gedurende haar laatste fase.

En onze gedachten gaan nu ook uit naar het Conseil. Wat zullen zij haar voortdurende liefde en steun voor de school missen. Ook al had Tine geen formele functie in de school, zij was een autoriteit. Naar haar luisterde je. Niet altijd zichtbaar op de voorste rij, maar altijd betrokken en altijd met goede adviezen.

Hoe werk je samen met een school op 9.000 km afstand? Wij hebben als bestuur onze weg moeten vinden temidden van de vele verschillen in taal, cultuur, geloof en manier van leven. Tine was daarbij regelmatig een onmisbare adviseur. Wij hebben ons als bestuur altijd mogen verheugen in het vertrouwen van Tine dat het goed was hoe wij samenwerkten met het Conseil en hoe wij de school steunden. Haar creatie.

Samen met het Conseil gaan wij verder, in haar visie en met haar in onze gedachten. Zolang de school bestaat, zullen Tine en Tanjo, de oprichters en bezielers van de school, daarin aanwezig zijn.

Het bestuur van Stichting Kafountine:

Jacqueline Vink, Koko Beers, Rogier Kamphuis, Marja van der Bijl, Kimberly Walden, Rutger Schilpzand

30 november 2023

Stichting Kafountine vraagt om uw hulp !