Vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine Senegal

PartnersPartners van Stichting Kafountine
Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst. Wilde Ganzen heeft bijgedragen aan de realisatie van de nieuwbouw in 2019 en de bouw van een tweede verdieping (start bouw najaar 2020). Voor meer informatie over Wilde Ganzen zie: https://www.wildeganzen.nl

Triodos Foundation

Triodos Foundation wil positieve en blijvende verandering mogelijk maken. Wij geloven dat wat u koopt en waar u spaart en investeert aanzet tot deze verandering. Maar daarnaast is het ook van cruciaal belang dat er geld beschikbaar komt voor vernieuwende initiatieven, in de vorm van schenkgeld. Voor doelen die heel waardevol zijn, maar niet altijd in financiële winst uit te drukken. Triodos Foundation helpt door te bemiddelen tussen schenkers en initiatiefnemers. Met schenkgeld ondersteunen wij projecten die met waardevolle, vernieuwende initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. We zoeken projecten die problemen bij de wortel aanpakken en niet aan symptoombestrijding doen. Projecten die denk- en weeffouten in de samenleving aan het licht brengen. We zoeken gamechangers die met hun project brede impact hebben en veel mensen (kunnen) bereiken. Triodos Foundation wil duurzame alternatieven vinden en zaadjes planten voor komende generaties.

De ASN Bank

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 670.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van € 13,6 miljard. Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. De ASN Bank maakt deel uit van SNS Bank N.V. Meer informatie vindt u op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.

 

Stichting Kafountine vraagt om uw hulp !