Vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine Senegal

De studenten


De studenten zijn meisjes en jonge vrouwen vanaf ongeveer twaalf jaar uit Kafountine, de omliggende dorpen en de eilanden. Hun vooropleiding is veelal beperkt. Een groot aantal is nooit eerder naar school geweest. Sommige oudere leerlingen zijn al getrouwd. Vaak ook al kinderen. De opleiding biedt hen de mogelijkheid hun positie te versterken. Een niet gering deel vindt werk in ateliers of in de keukens van restaurantjes of zogenaamde campements. Enkelen vinden hun weg door het starten van een eigen bedrijfje. Ook als dat niet het geval is, komt hun opleiding ten goede aan hun gezin waar zij een centrale rol vervullen.

Een speciale activiteit, bedoeld om inkomsten te verwerven voor de gehele school, is de Kermesse. Een soort fancyfair. Voor het personeel van de school, de studenten en inwoners van de regio een hoogtepunt.

Eenmaal per jaar is er een open dag waarvoor veel functionarissen uit de omgeving worden uitgenodigd. Dat is ook het geval bij de diploma uitreikingen waarbij alle ouders en familie aanwezig zijn.

Alfabetisering stelt studenten die de lagere school niet hebben kunnen afmaken alsnog in de gelegenheid mee te doen aan het landelijke toelatingsexamen voor vervolgonderwijs. Er bestaan 5 verschillende taalgroepen (Mandinka, Karondinka, Djola, Wolof, Peul), met allemaal hun eigen tradities en geschiedenis. Dit stelt hoge eisen aan het onderwijs op de Satang Jabang school want leraren moeten niet alleen kunnen werken met kinderen die nooit, of in geringe mate, naar school zijn geweest, maar moeten ook in staat zijn de lesstof te vertalen in de verschillende lokale talen.

Bedrijfsvoering helpt bij de vergroting van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Veel vrouwen beheren het gezinsbudget. Veel oud-studenten werken in naaiateliers en lokale restaurants. Enkelen beginnen ook een eigen bedrijfje in deze of andere sectoren.

Voor alle studenten zijn deze vakken verplicht.

 

Stichting Kafountine vraagt om uw hulp !