Kafountine, Ziguinchor, Senegal info@stichtingkafountine.nl

De Stichting

De Satang Jabang school is opgezet op initiatief van de bewoners van het dorp Kafountine en is met haar inmiddels 20-jarige bestaan het langstlopende project in de streek. De school wordt gefinancierd door (onder meer) Stichting Kafountine in Nederland; door middel van acties en de onmisbare hulp van donateurs werft zij fondsen.

Heel belangrijk voor de stichting is de continuïteit van het onderwijs zodat de opgebouwde voorzieningen en de kwaliteit, na eventuele terugtrekking op termijn, niet op het oude niveau terugvallen.

Het hoofddoel van de stichting en de school is de positie van vrouwen in Kafountine te verbeteren, door in de financiële middelen te voorzien kunnen de studenten de rest.

Dit proces wordt geëvalueerd en up- to-date  gehouden; naast financiële ondersteuning biedt de stichting praktische hulp door kennisoverdracht op het terrein van onderwijskunde, management, ondernemerschap en ICT. Hierbij werkt zij samen met een reeks van deskundigen die op vrijwillige basis hun kennis delen, veelal ter plaatse, soms door cursussen van docenten in Nederland.

Om contact te houden met de donateurs geeft de stichting een-à tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit.

Dankzij het werken met vrijwilligers en de kleinschaligheid van het project kan de stichting geheel werken zonder overheadkosten.